სარჩელს "საქართველოს მთავრობა საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ" საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი განიხილავს

საქართველო, თბილისი - 14:00 | 25.06.2022
ნანახია: 175

საკონსტიტუციო სასამართლომ განსახილველად მიიღო საკონსტიტუციო სარჩელი "საქართველოს მთავრობა საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ".

სასამართლოს ცნობით, სარჩელს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი განიხილავს.

პლენუმის შემადგენლობაშია საკონსტიტუციო სასამართლოს ცხრავე წევრი. პლენუმის სხდომებს უძღვება საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე.

"საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი იზიარებს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოსაზრებას, რომლის თანახმადაც, იმ საკითხის გამორკვევა, კონსტიტუციურია თუ არა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ელჩებისა და დიპლომატიური წარმომადგენლების საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილი კანდიდატების დანიშვნაზე უარის თქმა, მოითხოვს საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრული საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის უფლებამოსილებების ფარგლების განმარტებას. კერძოდ, უნდა დადგინდეს, საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ელჩებისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელების დანიშვნის უფლებამოსილება რამდენად ატარებს მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს და, ზოგადად, როგორია ამ პროცესში საქართველოს პრეზიდენტის როლი. ამასთან, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში აქამდე არ ყოფილა მსჯელობა საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის საგარეო პოლიტიკისა და საგარეო საქმიანობის განხორციელების უფლებამოსილებების ფარგლების თაობაზე.

შესაბამისად, განსახილველმა საქმემ „თავისი შინაარსით შეიძლება წარმოშვას საქართველოს კონსტიტუციის განმარტების ან/და გამოყენების იშვიათი ან/და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სამართლებრივი პრობლემა.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, პლენუმი მიიჩნევს, რომ მართებულია №1711 კონსტიტუციური სარჩელი განხილულ იქნეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის მიერ", - ნათქვამია საკონსტიტუციო სასამართლოს საოქმო ჩანაწერის სამოტივაციო ნაწილში.

პლენუმის შემადგენლობა: მერაბ ტურავა, ევა გოცირიძე, გიორგი თევდორაშვილი, ირინე იმერლიშვილი, გიორგი კვერენჩხილაძე, ხვიჩა კიკილაშვილი, მანანა კობახიძე, ვასილ როინიშვილი, თეიმურაზ ტუღუში.


შეგახსენებთ, საქართველოს მთავრობამ [პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის] უფლებამოსილების გამიჯვნასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართა.

ხელისუფლებისა და "ქართული ოცნების" მესვეურების განცხადებით, პრეზიდენტი ხელს უშლის ელჩების დანიშვნასა და გათავისუფლებაში. მათი თქმით, კონსტიტუციის თანახმად, პრეზიდენტის უფლებამოსილება ელჩების დანიშვნა/გათავისუფლებასთან დაკავშირებით მხოლოდ სიმბოლურია და მან მთავრობის პოზიცია უპირობოდ უნდა გაითვალისწინოს.
არქივი

მოგვძებნე Facebook-ზე