მთავრობამ მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს შემადგენლობაც დაამტკიცა და საბჭოს დებულებაც

საქართველო, თბილისი - 10:43 | 22.10.2015
ნანახია: 1164

მთავრობამ მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს შემადგენლობაც დაამტკიცა და საბჭოს დებულებაც. როგორც ირკვევა საბჭოს თავმჯდომარე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილია, ხოლო მოადგილეები კი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ნოდარ ჯავახიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებსა და ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი გიორგი ამაშუკელი არიან.

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების პოლიტიკის შემუშავებისა და მისი განხორციელების მიზნით, საბჭო: განიხილავს დასახლების მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში შეტანის/ნუსხიდან ამოღების მიზანშეწონილობის საკითხს; განიხილავს დასახლების საქართველოს ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარისათვის მიკუთვნების საკითხს და შესაბამისი წარდგინებით მიმართავს საქართველოს მთავრობას; განიხილავს და საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგენს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმას; რეკომენდაციებს აძლევს შესაბამის სამინისტროებს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სტრატეგიის, სამოქმედო გეგმის და პროგრამების განხორციელებისა და შესრულების საკითხებზე; მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკის დაგეგმვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს მთავრობასა და შესაბამის სამინისტროებს მიმართავს წინადადებებით;

საბჭო ადგენს ასევე „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს, რომელთა საფუძველზეც, მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი შესაძლოა მიენიჭოს ზღვის დონიდან არანაკლებ 800 მეტრიდან 1500 მეტრის სიმაღლემდე და გამონაკლის შემთხვევაში, 800 მეტრს ქვევით მდებარე დასახლებას;

ის ამზადებს ასევე „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სოციალური შეღავათების გამოყენების შესახებ ყოველწლიურ ანგარიშებს, დარგობრივი სამინისტროების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე;
არქივი

მოგვძებნე Facebook-ზე