აღსრულების ეროვნულ ბიუროში მხარეთა მორიგების მაჩვენებელმა 4 ათასზე მეტი ერთეული შეადგინა

საქართველო, თბილისი - 10:31 | 15.07.2016
ნანახია: 831

 

აღსრულების ეროვნული ბიურო 2016 წლის 6 თვის მორიგების მაჩვენებლის სტატისტიკას აქვეყნებს.

2016 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით, მხარეებს შორის მორიგებისა და განწილვადების მაჩვენებელმა 4 097 ერთეული შემთხვევა შეადგინა.

საანგარიშო პერიოდში, 280 შემთხვევაში არ განხორციელდა იძულებითი გამოსახლება, შესაბამისად, საქმე დასრულდა მორიგებით;

ამავე პერიოდში, მორიგების შედეგად გამოცხადებული აუქციონი შეწყდა 238 შემთხვევაში და არ მოხდა ქონების რეალიზაცია;

2016 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით, სახელმწიფო ბაჟის, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით ჯარიმის განწილვადება გაუკეთდა 2 563 მოქალაქეს;

 საანგარიშო პერიოდში, ბიუროს წარმოებაში არსებული ალიმენტის კატეგორიის საქმეებიდან დარეგულირდა 4 122 საქმე.

მხარეების მორიგების მიზნით, სააღსრულებო საქმისწარმოების პროცესში აღსრულების ეროვნული ბიუროს მხრიდან აქტიურად არიან ჩართული მხარეთა ინტერესების დაცვის მენეჯერები და სოციალური მუშაკები. მათი უმთავრესი მიზანია, საქმისწარმოების პროცესში შემთხვევის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მოახდინონ მხარეთა შეხვედრებისა და მორიგების ორგანიზება, კონსულტაცია, თანამშრომლობა და შუამდგომლობა შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან დახმარების მიღების მიზნით.

2016 წლის პირველი ნახევრის განმავლობაში, სოციალური მუშაკების აქტიური ჩართულობით, მორიგებით დასრულდა 321 საქმე, ხოლო მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახურის შუამდგომლობით მორიგებითა და ნებაყოფლობითი აღსრულებით დასრულდა 160 საქმე.

აღსრულების ეროვნული ბიურო მოწოდებულია, მხარეებს შორის არსებული დავა მორიგებით დასრულდეს.

 
არქივი

მოგვძებნე Facebook-ზე